Univerzitet u Beogradu -- Elektrotehnički fakultet, Katedra za opštu elektrotehniku Univerzitet u Beogradu -- Elektrotehnički fakultet

TEORIJA ELEKTRIČNIH KOLA

Izlaganje temeljnih znanja teorije električnih kola sa gledišta inženjera i istraživača elektrotehnike. Stvaranje osnova za analizu modela elektrotehničkih sistema i naprava formulisanih posredstvom električnih kola. Izgradnja osnovnih znanja analogne obrade signala pomoću električnih kola.

YouTube kanal: TEORIJA ELEKTRIČNIH KOLA, ETF Beograd

2023/2024 TEK (svi odseci, 3. semestar): U svim ispitnim rokovima može se polagati integralni ispit. Popravni kolokvijum se može polagati u januarskom roku. Rešenje ispita i termin uvida pratite na MS Teams kanalu za Vas odsek.

2023/2024 Praktikum iz računarske analize trofaznih kola (19E072PRTK, 4. semestar): Studentima odseka za Energetiku preporučuje se izbor Praktikuma. Uvodni čas će se održati u Računskom centru u petak 1.3.2024. od 14-16h. Za dodatna pitanja javite se e-mail-om na milka_potrebic@etf.rs ili se prijavite na MS Teams kanal
Link za pristup kanalu 19E072PRTK na MS Teams platformi

2023/2024 Praktikum iz računarske analize kola (13E072PRK3, 19Е072PRK, 3. semestar): Odseci za Telekomunikacije i informacione tehnologije, Signale i sisteme, Fizičku elektroniku. Nastava se održava u Računskom centru ponedeljkom od 12-14h. Za dodatna pitanja javite se e-mail-om na milka_potrebic@etf.rs ili se prijavite na MS Teams kanal
Link za pristup kanalu 13E072PRK3 na MS Teams platformi,
Link za pristup kanalu 19Е072PRK na MS Teams platformi

MS Teams adrese za TEORIJU ELEKTRIČNIH KOLA

Da biste postali član tima za dodatne materijale i konsultacije kliknite na odgovarajuće linkove. Ažurirano 30.09.2023.

MS Teams adrese za PRAKTIKUM IZ RAČUNARSKE ANALIZE KOLA,
PRAKTIKUM IZ RAČUNARSKE ANALIZE TROFAZNIH KOLA

Da biste postali član tima za dodatne materijale i konsultacije kliknite na odgovarajuće linkove. Ažurirano 30.09.2023.

Profesori

Primer kolokvijuma i ispita iz 2022:

PREDAVANJA

Primeri softverskih i hardverskih projekata, diplomski radovi:

VEŽBE

Poeni sa kolokvijuma

Osnovna literatura

Teorija električnih kola I, II, B. Reljin, Akademska misao, 2003.   Zbirka ispitnih zadataka iz Teorije električnih kola, M. Potrebić, D. V. Tošić, Akademska misao, 2012.

Ocenjivanje

Kolokvijum u trajanju od 2 sata, 2 zadatka po 15 poena i 4 pitanja po oko 5 poena, ukupno 50 poena.   Ispit u trajanju od 3 sata, 2 zadatka po 15 poena i 4 pitanja po oko 5 poena, ukupno 50 poena.   Integralni ispit u trajanju od 3 sata, 4 zadatka po 15 poena i 8 pitanja po oko 5 poena, ukupno 100 poena.   Ocene: 6 (51-60 poena), 7 (61-70 poena), 8 (71-80 poena), 9 (81-90 poena), 10 (91-100 poena).

Srodni predmeti

PRAKTIKUM IZ RAČUNARSKE ANALIZE KOLA

PRAKTIKUM IZ RAČUNARSKE ANALIZE TROFAZNIH KOLA

Ispit iz Praktikuma iz računarske analize (trofaznih) kola može se polagati klasično u RC ili izradom domaćih zadataka koji se usmeno brane. Video prezentacije domaćih zadataka možete pogledati na našem YouTube kanalu .

Predavanja - Praktikuma iz računarske analize kola:

Predavanja - Praktikuma iz računarske analize trofaznih kola:

Simbolička analiza električnih kola korišćenjem softvera Maxima:

Analiza električnih kola korišćenjem softvera QucsStudio:

Rezultati ispita i kolokvijuma:

ANALOGNI ELEKTRIČNI FILTRI

Analogni električni filtri - Odsek za telekomunikacije i informacione tehnologije

MIKROTALASNA PASIVNA KOLA

Mikrotalasna pasivna kola - Odsek za telekomunikacije i informacione tehnologije

PROJEKTOVANJE MIKROTALASNIH FILTARA (MASTER STUDIJE)

Projektovanje mikrotalasnih filtara - Modul za mikrotalasnu tehniku, Modul za elektroniku
Milka Potrebic, Dejan Tosic, Projektovanje mikrotalasnih filtara, Akademska misao, Beograd, 2019.

RF I MIKROTALASNI FILTRI (DOKTORSKE STUDIJE)

RF i mikrotalasni filtri - Modul za mikrotalasnu tehniku

MIKROTALASNA PASIVNA KOLA (DOKTORSKE STUDIJE)

Mikrotalasna pasivna kola - Modul za mikrotalasnu tehniku

MEMRISTORI I MEMRISTIVNI SISTEMI (DOKTORSKE STUDIJE)

Memristori i memristivni sistemi - Modul za mikrotalasnu tehniku

Smer za mikrotalasnu tehniku i ostali predmeti Katedre za opštu elektrotehniku

Smer za mikrotalasnu tehniku   Osnovi elektrotehnike   Elektromagnetika
Poslednja promena na ovoj stranici 2023.10.03. 04:00