TEORIJA ELEKTRIČNIH KOLA

Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet Sajt Elektrotehnickog fakulteta, Univerziteta u Beogradu
Katedra za opštu elektrotehniku

TEORIJA ELEKTRIČNIH KOLA

Izlaganje temeljnih znanja teorije elektčnih kola sa gledišta inženjera i istraživača elektrotehnike.
Stvaranje osnova za analizu modela elektotehničkih sistema i naprava formuliasnih posredstvom električnih kola.
Izgradnja osnovnih znanja analogne obrade signala pomoću električnih kola.

Konsultacije za sve odseke: četvrtak 15.11.2018. od 16-18 časova u amfiteatru 65.

Predavanja:

Vežbe:

Rezultati ispita i kolokvijuma:

Uvid OTEK1, Milka Potrebić, četvrtak 2018.2.15, 12:00, soba 64.
Uvid OTEK2, GTEK, RTEK, petak 2018.1.26, 07:30, soba 80.

Osnovna literatura:

Ocenjivanje:

Nastavnici:

Primer ispitnih rokova i kolokvijuma:


SRODNI PREDMETI

PRAKTIKUM IZ RAČUNARSKE ANALIZE KOLA

 • Praktikum iz računarske analize kola - Odsek za energetiku
 • Praktikum iz računarske analize kola - Odsek za telekomunikacije i informacione tehnologije, Odsek za signale i sisteme
 • Praktikum iz računarske analize kola - Odsek za fizičku elektroniku
 • Predavanja:

  Rezultati ispita i kolokvijuma:

  ANALOGNI ELEKTRIČNI FILTRI

 • Analogni električni filtri - Odsek za telekomunikacije i informacione tehnologije
 • MIKROTALASNA PASIVNA KOLA

 • Mikrotalasna pasivna kola - Odsek za telekomunikacije i informacione tehnologije
 • PROJEKTOVANJE MIKROTALASNIH FILTARA (MASTER STUDIJE)

 • Projektovanje mikrotalasnih filtara - Modul za mikrotalasnu tehniku, Modul za elektroniku
 • RF I MIKROTALASNI FILTRI (DOKTORSKE STUDIJE)

 • RF i mikrotalasni filtri - Modul za mikrotalasnu tehniku
 • MIKROTALASNA PASIVNA KOLA (DOKTORSKE STUDIJE)

 • Mikrotalasna pasivna kola - Modul za mikrotalasnu tehniku

 • SMER ZA MIKROTALASNU TEHNIKU I OSTALI PREDMETI KATEDRE ZA OPŠTU ELEKTROTEHNIKU


  Povratak na vrh stranice