Univerzitet u Beogradu -- Elektrotehnički fakultet, Katedra za opštu elektrotehniku Univerzitet u Beogradu -- Elektrotehnički fakultet

TEORIJA ELEKTRIČNIH KOLA

Izlaganje temeljnih znanja teorije električnih kola sa gledišta inženjera i istraživača elektrotehnike. Stvaranje osnova za analizu modela elektotehničkih sistema i naprava formuliasnih posredstvom električnih kola. Izgradnja osnovnih znanja analogne obrade signala pomoću električnih kola.

Nastavnici

dr Dejan Tošić, redovni profesor (soba 80, tosic@etf.rs),   dr Milka Potrebić, redovni profesor (soba 64, milka_potrebic@etf.rs),   dr Aleksandra Krneta, docent (soba 63, krneta@etf.rs),   dipl. inž. Nikola Basta, asistent (soba 63, nbasta@etf.rs)

Ispitni zadaci 2020.6.27

Primeri ispitnih zadataka 2020.6.1

Predavanja

Vežbe

Poeni sa kolokvijuma

Osnovna literatura

Teorija električnih kola I, II, B. Reljin, Akademska misao, 2003.   Zbirka ispitnih zadataka iz Teorije električnih kola, M. Potrebić, D. V. Tošić, Akademska misao, 2012.

Ocenjivanje

Kolokvijum u trajanju od 2 sata, 2 zadatka po 15 poena i 4 pitanja po oko 5 poena, ukupno 50 poena.   Ispit u trajanju od 2 sata, 2 zadatka po 15 poena i 4 pitanja po oko 5 poena, ukupno 50 poena.   Ocene: 6 (51-60 poena), 7 (61-70 poena), 8 (71-80 poena), 9 (81-90 poena), 10 (91-100 poena).

Srodni predmeti

PRAKTIKUM IZ RAČUNARSKE ANALIZE KOLA

Raspored:

Predavanja:

Rezultati ispita i kolokvijuma:

ANALOGNI ELEKTRIČNI FILTRI

Analogni električni filtri - Odsek za telekomunikacije i informacione tehnologije

MIKROTALASNA PASIVNA KOLA

Mikrotalasna pasivna kola - Odsek za telekomunikacije i informacione tehnologije

PROJEKTOVANJE MIKROTALASNIH FILTARA (MASTER STUDIJE)

Projektovanje mikrotalasnih filtara - Modul za mikrotalasnu tehniku, Modul za elektroniku
Milka Potrebic, Dejan Tosic, Projektovanje mikrotalasnih filtara, Akademska misao, Beograd, 2019.

RF I MIKROTALASNI FILTRI (DOKTORSKE STUDIJE)

RF i mikrotalasni filtri - Modul za mikrotalasnu tehniku

MIKROTALASNA PASIVNA KOLA (DOKTORSKE STUDIJE)

Mikrotalasna pasivna kola - Modul za mikrotalasnu tehniku

Smer za mikrotalasnu tehniku i ostali predmeti Katedre za opštu elektrotehniku

Smer za mikrotalasnu tehniku   Osnovi elektrotehnike   Elektromagnetika
Poslednja promena na ovoj stranici 2020.6.4. 11:47