TEORIJA ELEKTRIČNIH KOLA

Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet Sajt Elektrotehnickog fakulteta, Univerziteta u Beogradu
Katedra za opštu elektrotehniku

TEORIJA ELEKTRIČNIH KOLA

Izlaganje temeljnih znanja teorije elektčnih kola sa gledišta inženjera i istraživača elektrotehnike.
Stvaranje osnova za analizu modela elektotehničkih sistema i naprava formuliasnih posredstvom električnih kola.
Izgradnja osnovnih znanja analogne obrade signala pomoću električnih kola.

Konsultacije TEK - svi odseci - petak (11.01.2019.) od 14-15h u sobi 64.

Predavanja:

Vežbe:

Rezultati ispita i kolokvijuma:

Uvid OTEK1, Milka Potrebić, ponedeljak 26.11.2018. u 14:15, i sreda 28.11.2018. u 17:00, soba 64.
Uvid GTEK, OTEK2, RTEK, u vreme predavanja.
 • OTEK1 kolokvijum, 25.11.2018. POENI    OTEK1 kolokvijum, 20.11.2018. Resenje   
 • GTEK kolokvijum, 23.11.2018. POENI    GTEK kolokvijum, 23.11.2018. Resenje    GTEK kolokvijum, 26.11.2018. Resenje 1. zadatka   
 • OTEK2 kolokvijum, 20.11.2018. POENI    OTEK2 kolokvijum, 20.11.2018. Resenje   
 • RTEK kolokvijum, 21.11.2018. POENI    RTEK kolokvijum, 21.11.2018. Resenje   
 • Osnovna literatura:

  Ocenjivanje:

  Nastavnici:

  Primer ispitnih rokova i kolokvijuma 2018.12.27


  SRODNI PREDMETI

  PRAKTIKUM IZ RAČUNARSKE ANALIZE KOLA

 • Praktikum iz računarske analize kola - Odsek za energetiku
 • Praktikum iz računarske analize kola - Odsek za telekomunikacije i informacione tehnologije, Odsek za signale i sisteme
 • Praktikum iz računarske analize kola - Odsek za fizičku elektroniku
 • Predavanja:

  Rezultati ispita i kolokvijuma:

  ANALOGNI ELEKTRIČNI FILTRI

 • Analogni električni filtri - Odsek za telekomunikacije i informacione tehnologije
 • MIKROTALASNA PASIVNA KOLA

 • Mikrotalasna pasivna kola - Odsek za telekomunikacije i informacione tehnologije
 • PROJEKTOVANJE MIKROTALASNIH FILTARA (MASTER STUDIJE)

 • Projektovanje mikrotalasnih filtara - Modul za mikrotalasnu tehniku, Modul za elektroniku
 • RF I MIKROTALASNI FILTRI (DOKTORSKE STUDIJE)

 • RF i mikrotalasni filtri - Modul za mikrotalasnu tehniku
 • MIKROTALASNA PASIVNA KOLA (DOKTORSKE STUDIJE)

 • Mikrotalasna pasivna kola - Modul za mikrotalasnu tehniku

 • SMER ZA MIKROTALASNU TEHNIKU I OSTALI PREDMETI KATEDRE ZA OPŠTU ELEKTROTEHNIKU


  Povratak na vrh stranice